Marcus Cornrocket Jonathan Liffner www.cornrocket.se 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS

Informations Teknik

Informations Teknikens värld och des utveckling förljer jag nogrant. Jag gillar att driva tekniken framåt, jag vill jobba där man utvecklar tekniken ständigt och andvänder den senaste tekniken. Jag önskar också att leva i ett teknikbaserat hem med mycket finesse och tekniska detaljer.

Mitt rum i städat format.


Leave a Reply

Home Informations Teknik